Privacyverklaring

Zoals u wellicht weet is op 25 mei 2018 de nieuwe privacy wetgeving ingevoerd. Vanuit de eerder aanwezige wetgeving waren wij al genoodzaakt uw privacy gegevens op de juiste manier te bewaken. Nu dienen wij u echter te informeren over uw rechten en plichten inzake uw privacy gegevens en tevens aan te kunnen tonen dat u hiermee akkoord gaat. Graag vragen wij u daarom de privacyverklaring te ondertekenen en in te leveren bij uw huidtherapeut.

PRIVACYVERKLARING Website PDF