Werkwijze

Aanmelding en intake

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek worden uw klachten besproken. U zult persoonlijk geadviseerd en uitvoerig geïnformeerd worden over de behandelmogelijkheden.

Opstellen behandelplan

Aan de hand van het intakegesprek zal samen met u een behandelplan opgesteld worden. Indien nodig zal overleg plaatsvinden met uw huisarts of medisch specialist.

Behandeltraject

Wanneer u instemt met het behandelplan en eventueel overleg is geweest met uw verwijzend arts, zal het behandeltraject gestart worden.  Afhankelijk van de huidaandoeningen zullen één of meerdere behandelingen uitgevoerd worden.

Evaluatie en afsluiting

Tussentijds zal de voortgang van het behandeltraject geëvalueerd en wanneer nodig aangepast worden.  Zodra het gewenste resultaat is bereikt, zal het behandeltraject afgesloten worden.